Privacyverklaring

Zanggroep Spirit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zanggroep Spirit neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@zangroepspirit.nl) contact op met Zanggroep Spirit.

Contactgegevens

Zanggroep Spirit
p/a Zwikkerstraat 1
5684 ZT Best (NL)

Contactpersoon: Diane Franssen
E-mail info@zanggroepspirit.nl
KvK 17117533

Persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Adresgegevens (alleen voor leden)
 • Geboortedatum (alleen voor leden)
 • Social media accountnamen
 • Portretten (wanneer je een Gravatar gebruikt bij reacties)
 • Eventuele andere persoonsgegevens die je ons bij een contact met ons zelf aan ons verstrekt.

Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via openbare bronnen (o.a. social media en dergelijke).

Doeleinden verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven:

a. Contact

Als je contact hebt opgenomen met Zanggroep Spirit (per telefoon of e-mail, via het contactformulier, WhatsApp of social media) dan hebben wij je gegevens ontvangen. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen reageren op je bericht aan ons.

Als je via social media contact met ons of Zanggroep Spirit opneemt, dan is dat meestal via een persoonlijk account van één van ons en dan is er sprake van privé of huiselijk gebruik.

In alle andere gevallen bewaren wij je gegevens maximaal 7 jaar. Het is ons gerechtvaardigd belang om dit te weten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien wanneer we contact hebben gehad en waar dat toen over ging.

b. Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat of onder een blogbericht, dan verwerken wij je naam, e-mailadres en mogelijk je portretfoto wanneer je gebruik maakt van een Gravatar. Reacties laten wij in principe oneindig staan. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, zeker als ook weer antwoord is gegeven op je reactie, hetzij door onszelf of door een derde.

Het kan zijn dat wij een bericht van de website verwijderen waardoor je reactie verdwijnt. Je kunt een verwijderingsverzoek bij ons indienen (via e-mail info@zanggroepspirit.nl) om je reactie te laten verwijderen.

c. Leden

Van onze leden verwerken wij adresgegevens en geboortedata. Dit doen wij ten behoeve van de interne communicatie en administratie.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Derden

Zanggroep Spirit zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Zanggroep Spirit daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Zanggroep Spirit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Wij delen je gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • Boekhoud systeem
 • Mailservers

Zanggroep Spirit probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan om ook diensten buiten de EU in te zetten.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, heeft Zanggroep Spirit een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website maakt Zanggroep Spirit gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij je toestemming nodig.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vind je in het cookiebeleid.

Gravatar

Als je een reactie achterlaat bij een blogbericht, kun je daar met Gravatar een foto van jezelf bij laten plaatsen. Zie het privacybeleid van Gravatar.

Hyperlinks

Op de website van Zanggroep Spirit staan soms (hyper)links naar andere websites. Door op zo’n link te klikken ga je naar een andere website. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Graag verwijzen wij je hiervoor naar het privacy- en cookiebeleid van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zanggroep Spirit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@zanggroepspirit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Zanggroep Spirit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zanggroep Spirit behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Zanggroep Spirit. De meest actuele versie vindt je op onze website. Wij adviseren je om regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Best, 6 november 2020